Disclaimer

In deze disclaimer dient bij de onderstaande begrippen de volgende definitie in acht te worden genomen:

Pagina: iedere webpagina waaraan door de uitgever middels een hyperlink deze disclaimer verbonden is met het voornemen deze disclaimer daarop van kracht te laten zijn;

De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;

Gebruik(en): alle mogelijke (rechts)handelingen die voortkomen uit het gebruik van de webpagina waaronder het inladen, lezen, aanpassen, kopiëren, invullen en verzenden (van formulieren)

Gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

De inhoud: alle mogelijke inhoudselementen van de webpagina waaronder teksten, afbeeldingen, hyperlink en geluids- en/of videofragmenten,

Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook,

 

Het onderstaande is van toepassing op deze webpagina:

-Door gebruikt te maken van de pagina stemt u in met deze disclaimer.

-U bent als gebruiker verantwoordelijk voor uw gebruik op de webpagina inclusief hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

-De uitgever zet zich er voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

-De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

-Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en/of aanspraken worden gemaakt.

-De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen en/of beëindigen. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van veranderingen en/of beëindiging.

-De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

-De uitgever behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment te veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

-Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of gebruik van aan de webpagina gekoppelde linken naar andere webpaginas, zijn dienen een louter informatief karakter.

-Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten opleveren

-De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.

-U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze webpagina.